Více než 30 let kvalitních oprav

Opravy proporcionálních ventilů

Ve společnosti K+S Services můžeme zajistit kompletní opravy hydraulických proporcionálních ventilů.

Proportional valve repair

Ve společnosti K+S Services můžeme zajistit kompletní opravy hydraulických proporcionálních ventilů. Bez ohledu na to, zda se jedná o proporcionální regulaci tlaku nebo proporcionální ventil regulace toku, máme zkušenosti a vlastní testovací vybavení a všechny naše opravy proporcionálních ventilů jsou plně testovány v naší ekologicky řízené zkušební laboratoři.

Běžně podporovaní výrobci:

Proces opravy

  • Ventil je natlakován na vyhrazených zkušebních stolicích a ověřen podle výrobních specifikací. U proporcionálních ventilů s palubní elektronikou, (OBE), bude jejich elektronika podrobena přísným zkouškám, aby byla zajištěna řádná funkce i při nejnáročnějších operacích.
  • Ventil je kompletně rozebrán a zkontrolován z hlediska opotřebení nebo poškození. Veškerá zjištění během tohoto procesu jsou uvedena v našich „Zprávách o analýze poruch“, které jsou našim zákazníkům zdarma poskytovány.
  • Všechny součásti ventilu jsou vyčištěny ultrazvukem.
  • Všechny vadné součásti jsou nahrazeny novými komponenty.
  • Jsou nainstalována nová těsnění a pilotní filtr (je-li použit).
  • Palubní elektronika je v případě potřeby ověřena a opravena.
  • Je otestován lineární variabilní diferenciální transformátor.
  • Ventil je testován počítačem při zatížení a je vygenerována zpráva o testu. Kopie této zprávy je zaslána zpět zákazníkovi s opraveným ventilem. (Zaznamenává se příkazový signál, signál výstupu průtoku, zpětná vazba, tlak a vnitřní netěsnost.)
Nákup/Požadavek na opravu

Zásoby

Společnost K+S Services má zásoby přepracovaných skladových přebytků v hodnotě 5 milionů dolarů za účelem podpory staršího nebo zastaralého vybavení. Pokud jste v nouzové situaci, máte problém z ukončením podpory ze strany OEM nebo jen hledáte levnější řešení namísto nákupu nového dílu, společnost K+S může Váš problém vyřešit. Všechny naše přepracované náhradní díly jsou zcela testovány v uzavřeném systému, aby byla zajištěna jejich řádná funkčnost a připravenost pro namontování do zařízení ihned po dodání.

Prohlížet Zásoby
ISO certifikace

Certifikovaný proces oprav

Nás proces oprav certifikovaný podle ISO 9001:2015 má za úkol zajistit, že všechny opravy budou provedeny správně a že všechny díly se Vám vrátí v dokonale provozuschopném stavu. Portál pro naše zákazníky Vám umožní sledovat Vaše díly během celého procesu. Zjistěte nebo čtěte více o procesu oprav v osmi krocích.

Proces

Najít opravnu

Použijte náš pohodlný vyhledávač a najděte nejbližšího zástupce společnosti K+S, který Vám může dnes pomoct s opravou Vašich dílů.

Zdroje

Knihovna zdrojů společnosti K+S je obsáhlé úložiště všech dokumentů souvisejících se společností K+S. Pokud hledáte informace nebo konkrétní dokumentaci podle použití, můžete je najít níže v Knihovně zdrojů.

Zobrazit Zdroje