Strojírenské služby

Strojírenské služby

Společnost K+S Services může Vaší společnosti nabídnout profesionální strojírenské služby, aby prodloužila životnost Vašeho zařízení a snížily neplánované poruchy zařízení.

Inženýři společnosti K+S jsou odborníky v komunikaci s konstruktéry strojů a výrobci originálních zařízení a umí sebrat informace potřebné pro vývoj efektivní, odborné organizace údržby.

Svůj výkon měříme klíčovými ukazateli výkonnosti vypracovanými s našimi zákazníky s cílem zajistit maximální míru životnosti Vašeho zařízení.

O nalezení a prodloužení životnosti dílu usilujeme pomocí:

 • Revize průměrné doby mezi poruchami a souvisejících údajů.
 • Určení a sledování výkonu základních dílů s cílem stanovit možnosti preventivní údržby.
 • Určení a řešení možností školení pro zkušený personál.
 • Sdělování konkrétních pokynů ke stroji a Jednorázová školení/li>

Inženýři společnosti K+S přistupují aktivně k dosažení vyšší spolehlivosti stroje pomocí:

 • Revize aktuálních postupů preventivní údržby a plánování pro maximalizaci efektivity.
 • Revize soupisů strojů z hlediska přesnosti.
 • Nalezení metod, aby nedošlo ke ztrátám z důvodu kontaminace.
 • Režimy sledování a hlavní příčiny pro nalezení problémového zařízení.
 • Práce s Vaším aktuálním systémem řízení údržby s cílem sdílet všechna data.

Kromě našich služeb průmyslového strojírenství, zajišťujeme některé z dalších služeb průmyslových oprav mezi které patří: opravy hydrauliky, opravy hydraulických válců, opravy hydraulických čerpadel, opravy svařovacích zařízení, opravy cnc strojů, opravy kuličkových šroubů a další.

Služby průmyslového strojírenství, které zvyšují výkon a minimalizují prostoje

Pokud jde o vaše průmyslové činnosti, chcete, aby vaše podnikání překonalo konkurenci. Naším cílem ve společnosti K+S Services je pomoci našim klientům dosáhnout průkopnických strojírenských služeb nabízených v různých oborech. Ať už je vaše činnost ve výrobě oceli, letectví, automobilovém průmyslu, výrobě pneumatik a pryže nebo v jiném specializovaném oboru, můžeme vám pomoci překonat konkurenci.

Naši odborní technici neúnavně pracují na výrobě, opravách nebo renovaci životně důležitých součástí, které udržují vaši společnost v chodu, který je efektivní. Díky jejich zkušenostem a dovednostem můžete spolupracovat na maximalizaci výkonu vaší společnosti.

Letecká výroba

Engineering servicesJsme hrdí na to, že můžeme obsluhovat mnoho různých typů leteckých strojů, včetně těch, které vyžadují díly, které jsou nyní považovány za zastaralé. Některé součásti, které opravujeme, zahrnují:

 • Obecnou elektroniku
 • Pohony
 • Napájecí zdroje
 • Servomotory
 • Robotiku
 • Hydraulické díly

Existují další způsoby, jak vám můžeme pomoci, ať už jste dodavatel nebo výrobce OEM. Jsme schopni vypomoci, pokud jde o kosmické lodě i o tradiční tryskové motory.

Průmyslové a ocelářské činnosti

Naše technické znalosti v ocelářském průmyslu nekončí u výrobních aplikací. Jsme také schopni opravit průmyslové ovládací mechanismy, které jsou nezbytné pro správné fungování strojního zařízení. Máme zkušenosti s údržbou převodovek, dmychadel a vakuových čerpadel, a také dalších specifických průmyslových součástí.

Naši primární oblast odborných znalostí v této oblasti představují servopohony a střídavé/stejnosměrné frekvenční zařízení. Pro tyto typy zařízení zajišťujeme servis už více než 30 let. Zdokonalili jsme naše procesy, které vám pomocí komplexního testu dynamického zatížení pomohou přizpůsobit zatížení potřebné úrovně. To zahrnuje dva motory, které pracují proti sobě s využitím jedinečného dynamometru naší konstrukce.

Průmyslové strojírenské služby pro pneumatiky a pryž

Rozumíme různým součástem, které se podílejí na výrobě a opravách pneumatik, a jsme schopni vám pomoci, když se vaše strojní zařízení, na které se spoléháte, pokazí. Když nám zavoláte, poskytneme vám podrobné analytické zprávy o selhání, ke kterému došlo, včetně kompletního testovacího režimu pro všechny součásti zpětné vazby. To provedou naši vyškolení technici, kteří rozumí proměnným továrního nastavení. Tuto službu můžeme poskytnout i jako pohotovostní, protože chápeme, že čas jsou peníze. Když dojde k poruše klíčového strojního zařízení, pravděpodobně nebudete čekat až do příštího rána, než se věci vrátí zpět do provozu.

Mezi součásti, u kterých zajišťujeme servis, patří hydraulická čerpadla, servomotory, střídavé/stejnosměrné motory, válce a napájecí zdroje. Ať už se jedná o váš lis, vytlačovací stroj nebo míchací stroj, uděláme vše, co je v našich silách, abychom jej co nejdříve znovu uvedli do provozu.

Výhoda společnosti K+S

Ve výše uvedených aplikacích i mimo ně nabízíme více než jen služby oprav. Sdílíme data s našimi klienty, abychom vylepšili stávající systémy správy údržby. Můžeme ověřit správnost jakýchkoli hlavních knih strojního zařízení. Kromě toho můžeme zaměstnancům doporučit postupy školení, aby se snížila možnost lidských chyb.

Prediktivní údržba umožňuje předvídat možné poruchy dříve, než k nim dojde. Sledováním základního výkonu systémů našich klientů jsme schopni jim doporučit pokyny, aby mohli provádět vlastní prediktivní údržbu. I když zvažujeme jedinečné potřeby každého jednotlivého klienta, nedíváme se na ně pouze jako na izolované datové body. Díváme se na data napříč celým odvětvím, abychom zjistili, kde k poruše dojde.

Naše praxe ve společnosti K+S Services zde není jen proto, aby vám pomohla s opravami. Snažíme se vám pomoci zlepšovat celkovou organizaci údržby. Shromažďujeme a prezentujeme vám informace způsobem, který vám pomůže zlepšit výrobu. Zavolejte některému z našich zástupců dnes na číslo 800-542-1331 a zjistěte, jakého rozdílu můžeme dosáhnout.

Nákup/Požadavek na opravu

Zásoby

Společnost K+S Services má zásoby přepracovaných skladových přebytků v hodnotě 5 milionů dolarů za účelem podpory staršího nebo zastaralého vybavení. Pokud jste v nouzové situaci, máte problém z ukončením podpory ze strany OEM nebo jen hledáte levnější řešení namísto nákupu nového dílu, společnost K+S může Váš problém vyřešit. Všechny naše přepracované náhradní díly jsou zcela testovány v uzavřeném systému, aby byla zajištěna jejich řádná funkčnost a připravenost pro namontování do zařízení ihned po dodání.

Prohlížet Zásoby
ISO certifikace

Certifikovaný proces oprav

Nás proces oprav certifikovaný podle ISO 9001:2015 má za úkol zajistit, že všechny opravy budou provedeny správně a že všechny díly se Vám vrátí v dokonale provozuschopném stavu. Portál pro naše zákazníky Vám umožní sledovat Vaše díly během celého procesu. Zjistěte nebo čtěte více o procesu oprav v osmi krocích.

Proces

Najít opravnu

Použijte náš pohodlný vyhledávač a najděte nejbližšího zástupce společnosti K+S, který Vám může dnes pomoct s opravou Vašich dílů.

Zdroje

Knihovna zdrojů společnosti K+S je obsáhlé úložiště všech dokumentů souvisejících se společností K+S. Pokud hledáte informace nebo konkrétní dokumentaci podle použití, můžete je najít níže v Knihovně zdrojů.

Zobrazit Zdroje