Strojírenské služby

Strojírenské služby

Společnost K+S Services může Vaší společnosti nabídnout profesionální strojírenské služby, aby prodloužila životnost Vašeho zařízení a snížily neplánované poruchy zařízení.

Inženýři společnosti K+S jsou odborníky v komunikaci s konstruktéry strojů a výrobci originálních zařízení a umí sebrat informace potřebné pro vývoj efektivní, odborné organizace údržby.

Svůj výkon měříme klíčovými ukazateli výkonnosti vypracovanými s našimi zákazníky s cílem zajistit maximální míru životnosti Vašeho zařízení.

O nalezení a prodloužení životnosti dílu usilujeme pomocí:

  • Revize průměrné doby mezi poruchami a souvisejících údajů.
  • Určení a sledování výkonu základních dílů s cílem stanovit možnosti preventivní údržby.
  • Určení a řešení možností školení pro zkušený personál.
  • Sdělování konkrétních pokynů ke stroji a Jednorázová školení/li>

Inženýři společnosti K+S přistupují aktivně k dosažení vyšší spolehlivosti stroje pomocí:

  • Revize aktuálních postupů preventivní údržby a plánování pro maximalizaci efektivity.
  • Revize soupisů strojů z hlediska přesnosti.
  • Nalezení metod, aby nedošlo ke ztrátám z důvodu kontaminace.
  • Režimy sledování a hlavní příčiny pro nalezení problémového zařízení.
  • Práce s Vaším aktuálním systémem řízení údržby s cílem sdílet všechna data.
Nákup/Požadavek na opravu

Zásoby

Společnost K+S Services má zásoby přepracovaných skladových přebytků v hodnotě 5 milionů dolarů za účelem podpory staršího nebo zastaralého vybavení. Pokud jste v nouzové situaci, máte problém z ukončením podpory ze strany OEM nebo jen hledáte levnější řešení namísto nákupu nového dílu, společnost K+S může Váš problém vyřešit. Všechny naše přepracované náhradní díly jsou zcela testovány v uzavřeném systému, aby byla zajištěna jejich řádná funkčnost a připravenost pro namontování do zařízení ihned po dodání.

Prohlížet Zásoby
ISO certifikace

Certifikovaný proces oprav

Nás proces oprav certifikovaný podle ISO 9001:2015 má za úkol zajistit, že všechny opravy budou provedeny správně a že všechny díly se Vám vrátí v dokonale provozuschopném stavu. Portál pro naše zákazníky Vám umožní sledovat Vaše díly během celého procesu. Zjistěte nebo čtěte více o procesu oprav v osmi krocích.

Proces

Strojírenské služby

Zdroje

Zobrazit všechny zdroje

Najít opravnu

Použijte náš pohodlný vyhledávač a najděte nejbližšího zástupce společnosti K+S, který Vám může dnes pomoct s opravou Vašich dílů.

Zdroje

Knihovna zdrojů společnosti K+S je obsáhlé úložiště všech dokumentů souvisejících se společností K+S. Pokud hledáte informace nebo konkrétní dokumentaci podle použití, můžete je najít níže v Knihovně zdrojů.

Zobrazit Zdroje