Professional Services

S.T.A.M.P. Správa opravitelných aktiv

Let K+S Services manage your Repairable Asset inventory by utilizing our Full-Service STAMP Program.

Zakoupíteli si služby K+S, poskytneme vám na plný úvazek odborníka, který pro vás prostřednictvím databáze S.T.A.M.P bude řídit a sledovat všechny vaše opravitelné položky.

Náš systém S.T.A.M.P. byl vyvíjen v průběhu 31 let, kdy jsme sledovali údaje výrobců z žebříčku Fortune 500. Spolu se systémem S.T.A.M.P. získáte: Sledování opravitelných položek na základě čárového kódu.

Na míru přizpůsobený webový program pro sledování položek, který vám umožní sledovat jednotlivé položky v průběhu celého jejich životního cyklu a zároveň nabízí:

  • Sledování záruky
  • Databázi s historií oprav
  • Přizpůsobitelná hlášení
  • Sledování nákladů a využití podle oddělení, stroje nebo nákladového střediska
  • Sledování efektivity oprav kvůli dodavatelům i vlastním opravárenským úsekům
  • Sledování top 10 položek dle nákladů a objemu podle výrobny, oddělení, stroje nebo nákladového střediska
  • Sběr dat týkajících se nejčastějších příčin poruch pomáhá stanovit vhodná preventivní opatření

Centralizované řízení oprav

S.T.A.M.P. se od ostatních systémů pro řízení zásob liší především odbornými znalostmi našich account managerů. Account manager programu S.T.A.M.P., který zajišťuje celý balík služeb týkajících se opravitelných položek a na plný úvazek pracuje ve vaší výrobně, odpovídá za sledování všech oprav pro všechny dodavatele, přičemž zároveň dbá na co nejmenší plýtvání cennými zdroji a na zlepšení komunikace v průběhu oprav. Account manager přidělený vašemu pracovišti odpovídá za expedici oprav, kompletnost databáze, procesy zajišťující hladký chod a stabilizaci a zároveň vypracovává širokou škálu zpráv a průběžně informuje zákazníky.

24/7 dostupnost dat oprav a selhání prostřednictvím našeho obchodního serservisního portálu.

K+S Services poskytuje specieně upravené webové stránky jenž jsou navrženy tak, aby poskytovali našim zákazníkům 24/7 přístup k informacím o opravách a výkazech možností.

Find a Rep

Use our convenient representative locator to find a K+S rep near you that can assist you in repairing your components today.

Find Rep Now

Resources

The K+S Resource library is a searchable, comprehensive repository of all documents related to K+S. Whether you are looking for our line cards, or application-specific documentation, you will be able to find it in the Resource library below.

View Resources
Purchase/Request Repairs

Inventory

Since 1982, we have helped over 800 different manufacturers and over 120,000 unique part numbers. It’s safe to say that K+S Services is ready and more than capable of supporting your company with our full range of repair services.

View Inventory