Over 30 Years of Quality Repair

K+S Naše Repair Process

Providing our customers with quality repairs, effective solutions and efficient service through continuous quality improvements.

 • 1. Přejímka

  Všechny díly, které obdržíme na opravu, jsou vyňaty z obalů, zavedeny do našeho systému sledování objednávek a vyfotografovány. V systému sledování objednávek jsou uvedeny všechny informace o dílu i zákazníkovi včetně problémů s dílem, kterých jste si všimli na pracovišti. Díly jsou pak opatřeny čárovými kódy objednávky, aby je bylo možné v průběhu celého procesu sledovat.

 • 2. Vyhodnocení

  Poté, co díl obdržíme a řádně označíme, putuje na místo, kde se provádí vyhodnocení a třídění. Zde technici bezplatně vyhodnotí pravděpodobnou příčinu selhání vašeho dílu a stanoví postup při opravě a testování.

 • 3. Kalkulace ceny

  Jakmile proběhne počáteční vyhodnocení, zkontaktuje vás náš tým pracovníků zákaznického servisu a předá vám k posouzení a schválení kalkulaci ceny opravy.

 • 4. Schválení

  Pokud opravu schválíte, náš automatický systém sledování objednávek přidělí opravu tomu technikovi, který se pro její provedení nejlépe hodí.

 • 5. Oprava

  Náš automatický systém sledování objednávek propojí váš díl s potřebným typem opravy, testovacím postupem i příslušným uzavřeným testovacím systémem. Odborníci společnosti K+S nahradí v souladu s našimi standardními postupy vadné komponenty i komponenty, které jsou k selhání náchylné. Po dokončení opravy se díl testuje v příslušném uzavřeném testovacím systému po dobu stanovenou v našich testovacích postupech.

 • 6. Systémový test / test kvality

  Poté, co jsou opravené díly po doporučenou dobu testovány, automatický systém sledování objednávek vyrozumí našeho vedoucího provozu, který osobně prověří, že příslušné díly v našem testovacím systému bezchybně fungují, a zkontroluje platnost údajů ve zprávě o opravě a testování.

 • 7. Zpráva o opravě a testování

  Každý opravený díl je odeslána zpět zákazníkovi spolu se zprávou o opravě a testování, v níž je uvedeno:

  • jaké problémy byly v průběhu vyhodnocování odhaleny
  • které díly byly opraveny nebo vyměněny
  • zda odhalený problém odpovídá nahlášenému problému při chodu
  • délka testování a informace o testování
  • pravděpodobná příčina selhání
  • doporučení pro montáž
 • 8. Přeprava

  Po dokončení opravy automatický systém sledování objednávek informuje naše expediční oddělení o zvláštních požadavcích zákazníka na přepravu. Všechny opravené díly jsou zabaleny do antistatických fólií a obloženy ochrannou pěnou Instapak, takže je zajištěno, že vždy dorazí ve stoprocentním stavu.

Najděte obchodního zástupce

Použijte náš lokátor obchodních zástupců K+S a najděte zástupce pro váš region, který vám již dnes pomůže s opravami vašich komponent.

Zdroje

Knihovna zdrojů K+S je komplexním úložištěm, kde můžete snadno dohledat veškeré dokumenty související s K+S, ať už hledáte katalogové listy či dokumentaci k jednotlivým aplikacím.

View Resources
Nákup/Požadavek opravy

Skladové zásoby

Kromě široké škály prováděných oprav disponujeme rovněž velkými skladovými zásobami dílců, z nichž mnohé jsou již otestovány a připraveny k odeslání. Díky expresním kurýrním službám za příznivé ceny můžete zajistit nepřetržitý chod firmy a udržet výpadky na absolutním minimu.

View Inventory